EL PATRIMONI RELIGIÓS
A L’ABAST DE TOTS​

NOMÉS PROTEGIM EL QUE VALORAM, I SOLS VALORAM EL QUE CONEIXEM

Maiorica Sacra és el projecte de difusió del patrimoni religiós de Mallorca. Neix amb la voluntat de donar a conèixer i dinamitzar les entitats i els projectes dependents de la Diòcesi, també acollir i ajuntar totes les iniciatives entorn del patrimoni sacre de Mallorca. Es tracta d’un projecte del Bisbat de Mallorca, que crea i divulga activitats i projectes culturals a tota la comunitat, fonamentant la promoció turística al voltant de la dinamització del patrimoni.

DARRERES NOTÍCIES