CONTACTE

MUSEU BÍBLIC

Aquest museu és l’única institució de Mallorca dedicada al coneixement de la Bíblia i de les cultures del Pròxim Orient. Destaca el fons d’Egiptologia, en què es conserva una mòmia del segle I aC.

Fou creat el 1913 sota la direcció del bisbe Pere Joan Campins i del sacerdot, rector del Seminari i arqueòleg Bartomeu Pascual Marroig, comptant amb l’ajuda dels seminaristes Joan Mira, Pere J. Gelabert i Tomàs Payeras. La creació de la institució s’ha d’emmarcar en un context de canvi i renovació del programa d’estudis del Seminari Conciliar de Sant Pere, que suposà una millora formativa del clergat. A partir de 1910 s’establí una millora del programa formatiu vinculat al coneixement de la Sagrada Escriptura i Mn. Bartomeu Pascual fou l’encarregat de recol·lectar material per a formar un espai destinat a la dita finalitat. Una iniciativa pedagògica molt innovadora.

D’acord amb aquest projecte pedagògic s’anaren conformant les col·leccions del Museu. La institució compta uns fons considerablement heterogenis, formats per diferents seccions temàtiques vinculades al coneixement de la Bíblia i de les cultures del Pròxim Orient. La secció d’Egiptologia és potser aquella més coneguda, en la qual es conserven fragments escultòrics, papirs o una mòmia que data del segle I aC, entre d’altres. Destaquen també les seccions de Ciències Naturals o Assiriologia. Dins aquesta secció es troba un dels grans tresors del Museu: una col·lecció de tauletes cuneïformes provinents de l’Imperi Assiri. Una d’aquestes tauletes podria representar, molt probablement, el document escrit més antic que es conserva a Mallorca.

Responsables del Museu Bíblic:

  • Mn. Frances Ramis Darder. Director