Política de privacitat

Informació General
El domini al que ha accedit es un domini en Internet titularitat del Bisbat de Mallorca (d’ara endavant «la Titularitat”) amb el codi d’identificació fiscal R-0700002-I i domicili al carrer Seminari número 4, 07001 de Palma.

La Titularitat es troba inscrita en el Registre d’Entitats Religioses del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 

Telèfon 971 213 100 – Fax 971 725 847

Es posa a disposició dels usuaris, a més del propi domicili de la Titularitat i l’apartat CONTACTE de la pròpia web, l’adreça de correu electrònic mcs@bisbatdemallorca.org, on podran dirigir les seves peticions, qüestions o reclamacions

 

Objecte
La present pàgina Web ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés general, a tots els usuaris d’Internet, a la informació relacionada amb Maiorica Sacra.

La propietat posarà els mitjans raonables perquè el contingut inclòs a la pàgina sigui exacte i estigui actualitzat.

 

Condicions d’ús
L’accés i ús de la nostra web per la seva banda implica l’acceptació de les condicions generals establertes en el moment de l’accés, per això és convenient que llegeixi atentament les aquestes condicions cada vegada que accedeixi a la nostra web.

Així mateix, certs serveis prestats en el lloc web poden contenir condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, modifiquen i/o completen aquestes condicions generals.

VICARIA PER AL PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL – BISBAT DE MALLORCA es reserva el dret a modificar les presents condicions sense previ avís, sempre que sigui necessari per adequar-les a qualsevol canvi legislatiu, reglamentari, jurisprudencial, administratiu o amb la finalitat d’adaptar-les a modificacions en els serveis prestats.

 

Accés a la Web
Amb caràcter general vostè podrà accedir a la nostra web de forma lliure i gratuïta. No obstant això, existeixen accessos a determinades àrees reservades de la web per a usuaris registrats. En aquest cas l’usuari deu mantenir estricta confidencialitat de la clau d’accés, per això:

  • Els perfils d’accés i contrasenyes utilitzades han de ser confidencials, personals i intransferibles. És responsabilitat del titular de la contrasenya l’ús que en faci.
  • L’usuari no ha de guardar la seva clau d’accés en una forma llegible en arxius en disc, paper o qualsevol altre tipus de suport on pugui ser accessible.
  • El sistema de seguretat de dades està directament lligat a l’ús de contrasenyes. Aquestes han d’estar especialment protegides i qualsevol incidència que comprometi la seva confidencialitat ha de ser immediatament comunicada a BISBAT DE MALLORCA.
  • VICARIA PER AL PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL – BISBAT DE MALLORCA es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina, en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Per tant, no es garanteix la fiabilitat, disponibilitat ni continuïtat de la pagina Web, en el cas que es presentin les causes abans indicades.

 

Responsabilitat
VICARIA PER AL PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL – BISBAT DE MALLORCA no es responsabilitza de la informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir a través d’enllaços del lloc web. La funció d’aquests enllaços és informar sobre l’existència d’altres fons d’informació en Internet, en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. Per tot això, el Bisbat de Mallorca no serà responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços hipertextuals.

En cap cas VICARIA PER AL PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL – BISBAT DE MALLORCA es fa responsable dels continguts publicitaris que pugui contenir el lloc web, són els anunciants els qui han de garantir que el material remès per a la seva inclusió en el lloc web es fa d’acord a la legislació aplicable. El Bisbat de Mallorca no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris.

L’ús de la pàgina web per qualsevol persona li atribueix la condició d’usuari, amb la qual cosa, accepta que l’ús està sota la seva exclusiva responsabilitat. L’usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats o serveis que el VICARIA PER AL PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL – BISBAT DE MALLORCA posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, moral o ordre públic i en general, a fer un ús conforme a les presents condicions generals. En qualsevol cas, l’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que el VICARIA PER AL PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL – BISBAT DE MALLORCA pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès per aquest Avís Legal, o si escau, per les condicions particulars que siguin aplicables.

 

Links a la pàgina web
L’usuari d’Internet que vulgui introduir un link des d’aquesta pàgina Web a la seva pròpia haurà d’estar prèviament autoritzat a aquest efecte per escrit de l’entitat VICARIA PER AL PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL – BISBAT DE MALLORCA

 

Protecció de Dades
La Titularitat compleix amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals. Veure el que estableix la Política de Privadesa. (Afegir enllaç a la Política de Privacitat).

Disposem de Delegat de Protecció de Dades, pot contactar a:

dpd@bisbatdemallorca.org

 

Propietat Industrial i Intel·lectual
Tot el contingut de la pàgina Web, entenent, a títol enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codi de font (d’ara endavant, els continguts), és propietat intel·lectual del BISBAT DE MALLORCA o si n’és el cas, de tercers, tret que s’especifiqui el contrari.

De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són de titularitat exclusiva del BISBAT DE MALLORCA o, si n’és el cas, de tercers, tret que s’especifiqui el contrari.

Està prohibida la reproducció, transformació, distribució, publicació posada a disposició, extracció, retransmissió o la utilització, de qualsevol naturalesa, mitjà o procediment, excepte en els casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets.

No obstant això, l’usuari podrà visualitzar i obtenir còpia privada temporal dels continguts per al seu ús exclusiu personal i privat en el seu sistema informàtic, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional, així com la seva distribució, modificació o alteració.

La infracció de qualsevol d’aquests drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com, un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal vigent.

 

Llei Aplicable i Jurisdicció
Les prestacions de serveis de la nostra Web i els requisits legals exigits per la mateixa, es troben regulats en la corresponent normativa comunitària i en la legislació espanyola vigent aplicable. En cas de possibles controvèrsies la jurisdicció queda atribuïda als tribunals espanyols de Palma.