CONTACTE

Maiorica Sacra és una iniciativa de la Vicaria per al Patrimoni Històric i Cultural del Bisbat de Mallorca.