ART CONTEMPORANI

HISTÒRIC

El diàleg entre fe i art ha estat prou fructífer dins els darrers anys, continuant la llarga tradició de la qual gaudeix Mallorca. Artistes locals i forans han explorat la Via Pulchritudinis, la via d’accés a Déu a través de la Bellesa, en ocasió de diverses efemèrides o per iniciativa de la mateixa Església mallorquina. La darrera dècada s’han dut a terme els projectes següents:

“Sidival Fila” de Sidival Fila a St. Antoniet, Can Marquès i Galeria Baró (Palma)

“Ramon Llull. 700 anys de missió” de Jaume Falconer a la Misericòrdia (Palma) i Palazzo della Cancelleria (Roma)

“Ramon Llull. Viatger de la fe i del saber”, col·lectiva. En ocasió de l’Any Ramon Llull

“Otro milagro” Kcho, a St. Francesc (Palma)

“Trabalhos para nada ‘Da Sinceridade’” Vasco Araujo, al Socors (Palma)

“Travessar l’aire -per a Ramon Llull” Bernadí Roig, a Sta. Eulàlia (Palma)

“In Cognitionis Memoriam” Concha Jerez, als Sagrats Cors (Palma)

“Despertar desde el cuerpo” Susy Gómez, a Sta. Creu (Palma)

“Luz de Llull” de Pepe Dámaso a Sta. Eulàlia (Palma). En ocasió de l’Any Ramon Llull.

“Creus” de Jaume Falconer. En ocasió de l’arribada de la Creu dels Joves de la JMJ celebrada a Madrid