Publicacions del Bisbat de Mallorca

Els llibres han estat, des de la seva invenció, el vehicle habitual de la cultura. L’Església ha estat conscient sempre d’aquest fet i també s’ha servit d’aquesta eina de valor incalculable per fer arribar el missatge cristià i la cultura que aquest missatge origina al gran públic. És per aquest motiu que el Bisbat de Mallorca manté una doble voluntat dins aquest àmbit.

Per una banda, el Bisbat ofereix beques per a desenvolupament de publicacions que estiguin relacionades amb la Diòcesi o la cultura cristiana. Per altra banda, s’està posant en marxa una línia de publicacions pròpies on poder donar sortida a estudis de caire cultural, històric i patrimonial relacionats amb la presència cristiana a Mallorca.

D’aquesta manera donam resposta a la necessitat de fer-nos presents dins el món científic i bibliogràfic, afavorint iniciatives que, tot i tenir una rellevància cultural extraordinària, tenen un abast comercial reduït.

Obres becades:

Boada, Coloma; Brugués, Irene; Fullana, Pere (ed.) (2020). Ses Corioses. Vida d’una congregació femenina al Manacor del s. XX. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona.

Cassanyes Roig, Albert (coord.) (2020). Bisbes de Lleida d’origen mallorquí (Randa 84). Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona.

Gamundí, Georgina et. al. (2020). Temps de festa. Litúrgia, art i literatura a Pollença. (Publicacions de les parròquies de Pollença, 1). Parròquies de Pollença, Pollença

Mercant, Jaume (2021). Els vegetals a Mallorca. Segons el manuscrit del farmacèutic cartoixà Fra M. Cortès (1820). (El Tall facsímils, 5). El Tall editorial, Palma.

Línia de publicacions:

EN CONSTRUCCIÓ