GESTIÓ CULTURAL

La gestió cultural en el Bisbat de Mallorca

Durant els darrers anys, el Bisbat de Mallorca s’ha encarregat de desenvolupar projectes culturals de gran envergadura. Actualment, els projectes que gestiona de forma directa engloben activitats de conservació, restauració i difusió patrimonial, com és el cas del Convent Concepcionista Palau de Sineu, les Excavacions del Monestir Bizantí de Cabrera o el Museu Bíblic.
Aquestes tasques s’han dut a terme amb el suport del Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca