CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ

La restauració del patrimoni religiós de Mallorca

El Taller de Restauració del Bisbat de Mallorca, en col·laboració amb altres tallers i professionals de l’illa, és l’espai on es porten a terme accions de conservació i restauració d’objectes patrimonials de les esglésies de Mallorca. Un espai dedicat a la salvaguarda del patrimoni sacre de l’illa.

CONTACTE

TALLER DE RESTAURACIÓ DEL BISBAT DE MALLORCA

Restaurar el patrimoni és un acte revolucionari. La conservació del nostre patrimoni cultural ens ajuda a salvaguardar la memòria i mantenir el contacte directe amb la nostra història.

El Taller de Restauració del Bisbat de Mallorca porta més de 40 anys dedicant-se amb cos i ànima a conservar el patrimoni religiós de l’Illa, a mantenir viva la memòria d’una tasca més que valuosa en temps d’immediatesa i consum. Es tracta del taller de restauració institucional amb més trajectòria de Mallorca.

Fou creat el 1981, per iniciativa del bisbe Mons. Teodor Úbeda, amb la intenció de vetllar per la conservació del patrimoni artístic diocesà. Des de la seva creació s’han restaurat més d’un miler de peces de diversa naturalesa i procedència: retaules, pintures, escultures, entre d’altres. Tot i que la seva principal tasca és la restauració de béns religiosos, no disposen d’una dedicació exclusiva. El Taller està obert a tot tipus de peces provinents d’altres institucions i de particulars. La seva llarga trajectòria va fer que l’any 2019 rebés el reconeixement de l’Ajuntament de Palma, el qual li va atorgar la Medalla d’Or de la Ciutat.

Responsable del Taller de Restauració:

  • Antonia Reig Morro. Directora

Equip de Restauració:

  • Francisca Jaen Pareja
  • Beatriz Requena Arco
  • Maria Antonia Fernandez Gijon
  • Maria Victoria Reina Ortega

PROJECTES

Les més de mil peces restaurades certifiquen la llarga trajectòria i experiència del Taller. En aquest cas la quantitat i la qualitat són dos criteris de valor que van de la mà i que poden demostrar-se en les diverses experiències curatives.

La decisió d’elaborar un catàleg de peces restaurades no és una tasca lleugera ni baladí. Una llista representativa del patrimoni classifica, desclassifica, categoritza, separa i encasella; res més llunyà dels valors que s’han transmès al llarg d’aquests 40 anys d’actuacions curatives de tot tipus de peces provinents de les parròquies mallorquines. Així i tot, els projectes presents en aquesta llista no pretenen desmerèixer els absents.

Aquestes tasques s’han dut a terme amb el suport del Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca