MONESTIR BIZANTÍ DE CABRERA

A Cabrera es conserven les restes de l’únic monestir anterior al segle XIII documentat a les Illes Balears, un dels tresors fins ara més desconeguts del Parc Nacional Marítim Terrestre de Cabrera.

L’any 603 dC, el papa Gregori el Gran escrigué una carta adreçada als monjos que habitaven el monestir. Aquest document i les troballes fortuïtes fetes durant una intervenció de manteniment foren el punt de partida per iniciar el projecte d’excavació. Un cas excepcional a la mediterrània occidental i un element clau per a entendre la primera cristianització balear.

El projecte d’excavació s’inicià al 1999 i fou sufragat per diferents institucions. L’aturada de finançament paralitzà tot l’engranatge, posant en perill la continuació de les excavacions i el desenvolupament del projecte. Des del 2022 és el Bisbat de Mallorca l’encarregat de sufragar les campanyes anuals del proper quinquenni.

L’ambiciós projecte consisteix en la recuperació, consolidació i museïtzació del Monestir bizantí de Cabrera, i el seu objectiu principal és intentar conèixer i ensenyar com va ser la comunitat monàstica de què parla l’Epístola XIII, 47 del papa Gregori el Gran, la carta escrita l’any 603 dC on es demostra l’existència d’un monestir balear anterior al segle XIII.