PATRIMONI DOCUMENTAL

Digitalització Arxiu diocesÀ de mallorca

Des del 2015, l’Arxiu Diocesà de Mallorca es troba digitalitzant el seu fons. La digitalització té un doble objectiu: la difusió i la conservació dels originals. D’aquesta manera no es facilita només l’accés dels investigadors a la informació desitjada, també es contribueix a la preservació dels originals: en disposar d’un substitut digital accessible, l’ús dels originals disminueix.

L’Arxiu Diocesà de Mallorca ha digitalitzat els llibres sacramentals (baptismes, confirmacions, matrimonis, defuncions) de les parròquies i els ordes de tot Mallorca. Amb aquesta empresa que s’ha estès al llarg de set anys (2015-2022), queden a disposició dels investigadors i investigadores més de 4.000 llibres, que suposen més d’1.000.000 de pàgines digitalitzades.

A més, aquest fet no sols facilita la tasca i l’accés a les persones que realitzen una recerca, sinó que també garanteix la conservació d’aquest patrimoni documental, ja que, aprofitant el procés de digitalització, s’ha procedit a la neteja d’aquests volums i a la indexació dels que no hi estaven.

Aquestes tasques s’han dut a terme amb el suport del Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca