PATRIMONI DOCUMENTAL

Digitalització Biblioteca diocesana de mallorca

La Biblioteca Diocesana de Mallorca ha iniciat la digitalització del seu fons amb un doble objectiu: la difusió i la conservació dels originals. D’aquesta manera no sols es facilita l’accés dels investigadors a la informació desitjada, també es contribueix a la preservació dels originals: en disposar d’un substitut digital accessible, l’ús dels originals disminueix.

Els criteris de consulta i de conservació han estat claus per a marcar les prioritats de digitalització. Així doncs, els dos projectes escollits per a digitalitzar foren els Certàmens del Seminari Conciliar de Sant Pere i l’àlbum fotogràfic de Jeroni Juan Tous La Asunción de la Virgen en Mallorca. S’està fent feina actualment per a que pròximament els exemplars digitalitzats puguin consultar-se a la Sala de Lectura de la Biblioteca Diocesana.

Certàmens del Seminari Conciliar de Sant Pere

Els Certàmens Científics Literaris es varen iniciar l’any 1899 de la mà del bisbe Pere Joan Campins per als alumnes del Seminari Conciliar de Sant Pere, amb l’objectiu de difondre i investigar la nostra història i cultura, apostant també per una obertura de l’Església vers les ciències naturals i experimentals. Aquests treballs, realitzats pels antics seminaristes, presenten una documentació sovint inèdita o difícil de localitzar per altres vies en relació amb matèries tan diverses com història, ciència, literatura, filologia i un llarg etc. Actualment es troben en procés de digitalització.

Àlbum fotogràfic La Asunción de la Virgen en Mallorca de Jeroni Juan Tous

Jeroni Juan Tous (Artà, 1906 – Felanitx, 1983) formà un dels més importants arxius fotogràfics sobre obres d’art i patrimoni de Mallorca i d’Eivissa del darrer terç del segle XIX i principis del XX, integrat per imatges seves i d’altres fotògrafs d’aquella època. L’Àlbum, datat de la primera meitat del segle XX, inclou fotografies dels llits de la Mare de Déu, representant la dormició de Nostra Senyora abans de la seva assumpció al cel per a ser coronada com a Reina de l’Univers. Aquesta tradició de la Dormició es va iniciar a Mallorca al segle XIV i es va estendre arreu de totes les esglésies de l’illa, continuant activa fins a dia d’avui.
Aquestes tasques s’han dut a terme amb el suport del Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca