Difusió Convent Concepcionista Palau de Sineu

CONVENT CONCEPCIONISTA PALAU DE SINEU Difusió del CONVENT CONCEPCIONISTA PALAU DE SINEU No es pot valorar el que no es coneix. El vincle i l’estima cap al nostre patrimoni es construeix a través de l’apropament i el coneixement. No podem valorar i estimar el que no coneixem, i només donam a conèixer el que prèviament […]

Nova vida, nous projectes

CONVENT CONCEPCIONISTA PALAU DE SINEU Nova vida, nous projectes La reducció del nombre de vocacions no feu sostenible la continuïtat del Convent, fet que provocà el tancament l’any 2016. La voluntat de les religioses fou que l’immoble passàs a ser propietat del Bisbat de Mallorca per a donar-li una nova vida, conventual, cultual i patrimonial. […]

De Palau a Monestir

CONVENT CONCEPCIONISTA PALAU DE SINEU De Palau a Monestir El Convent de la Concepció de Sineu es troba ubicat a l’espai que antigament ocuparen les dependències del Palau dels Reis de Mallorca. Tot i que la construcció reial pugui datar-se de principis del segle XIV, les ampliacions i les reformes se succeïren amb l’arribada de […]