CONVENT CONCEPCIONISTA PALAU DE SINEU

Difusió del CONVENT CONCEPCIONISTA PALAU DE SINEU

No es pot valorar el que no es coneix.

El vincle i l’estima cap al nostre patrimoni es construeix a través de l’apropament i el coneixement. No podem valorar i estimar el que no coneixem, i només donam a conèixer el que prèviament hem treballat. Per això, aquesta darrera fase és tan important com les anteriors. Amb la difusió apropam el Convent Concepcionista Palau de Sineu a tots els veïns i veïnes del municipi i de tota l’illa.

Tot l’equip que treballa en la posada a punt del Palau – Convent ha establert les bases per a la difusió. Una difusió que se sustenta en la tasca realitzada i en la informació recopilada fins al moment i que ha tingut el seu primer avanç amb l’exposició i les visites guiades.

Els treballs no s’aturen i la difusió, tampoc.

L’obertura del Palau – Convent a través de visites puntuals és manté com una realitat a llarg termini. La Vicaria Episcopal per al Patrimoni Històric i Cultural del Bisbat de Mallorca durà a terme una gestió cultural del conjunt en concordança amb el seu ús cultural i religiós, pel qual fou creat i mantingut en actiu durant més de 400 anys.

En aquesta plana podreu trobar la informació actualitzada de les diferents activitats que s’aniran duent a terme.