Campanyes 2022 i 2023

MONESTIR BIZANTÍ DE CABRERA CampanyES 2022 I 2023 La campanya arqueològica del 2022 seguí la metodologia emprada els anys anteriors. Es continuà en el mateix punt que s’havia paralitzat l’any 2019, havent de retirar la vegetació i brutícia acumulada durant els darrers anys. Es realitzaren tasques d’excavació, neteja, siglat, inventari i emmagatzematge dels materials arqueològics […]

El pla quinquennal (2022 – 2026)

MONESTIR BIZANTÍ DE CABRERA El pla quinquennal (2022 – 2026) Entre els anys 2022 i 2026 es pretén poder localitzar l’església del cenobi del monestir cabrerenc. També es procurarà estudiar i aprofundir en el coneixement de tot allò que s’hagués descobert durant els treballs d’excavació arqueològica, tant pel que fa a les estructures com als […]

El Monestir de Cabrera

MONESTIR BIZANTÍ DE CABRERA El Monestir de Cabrera El monacat fou un element clau de les societats del segle V dC i encara més de les dels segles VI i VII dC. Entendre com va funcionar el Monestir de Cabrera també ens permetria conèixer més detalls d’uns dels primers monjos de la cristiandat i d’una […]