MONESTIR BIZANTÍ DE CABRERA

El pla quinquennal (2022 - 2026)

Entre els anys 2022 i 2026 es pretén poder localitzar l’església del cenobi del monestir cabrerenc. També es procurarà estudiar i aprofundir en el coneixement de tot allò que s’hagués descobert durant els treballs d’excavació arqueològica, tant pel que fa a les estructures com als elements mobles de tipus ceràmic, petri, antropològic, faunístic, vegetal, vitri, numismàtic, metàl·lic, etc. Certament, les intervencions i els estudis que s’han anat realitzant dins el projecte de Recuperació, consolidació i museïtzació del monestir bizantí de Cabrera han aportat moltes informacions sobre aquells monjos de fa mil tres-cents anys.