ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT PERE - PETRA

L’església on rebé el baptisme Sant Juníper Serra

Si a la tercera va la vençuda, així ho podem dir de la construcció d’una de les esglésies parroquials més grans de tot Mallorca. L’església actual de Sant Pere de Petra fou construïda al llarg de dos segles, començant-la al segle XVI (concretament el 1582) i acabant-la al segle XVIII. Tot i que el primer temple ja es documenta al segle XIII, el tercer temple aixecat és el que es conserva actualment.

De planta basilical amb volta de creueria i capelles laterals, conserva el model característic de tradició gòtica, tot i construir-se al llarg de dues centúries. Es diferencien de la tradició arquitectònica gòtica, el portal renaixentista de la sagristia o la capella barroca del Roser; així com béns mobles conservats a l’interior.

El seu patrimoni historicoartístic és molt nombrós. S’hi conserven retaules, pintures i escultures de diferents èpoques i estils artístics presents a l’illa: des del gòtic fins al neogòtic.

N’hi ha un que destaca part damunt els altres: la font baptismal de pedra esculpida per Miquel Abraham i Joan Antic, el 1588. Aquesta font, de forma octogonal, és un dels elements més distingits del temple, i és que hi fou batiat Miquel Josep Serra i Ferrer, més conegut com a Fra Juníper Serra, l’any 1713.

L’orgue actual conserva l’estructura exterior del segle XVII, obra dels germans Damià i Sebastià Caimari. Els Caimari foren una de les famílies d’orgueners més representatives de Mallorca, i el de Petra és un dels orgues més antics de l’illa encara en funcionament.

MÉS ESGLÉSIES DE LA XARXA