Església Parroquial de la Mare de Déu de la Salut - Maria de la Salut

Capella del Santíssim

La parròquia de Maria de la Salut ens connecta amb la història de Maria al llarg dels segles. A finals del segle XVI Maria tenia ja una petita església, que depenia de la Parròquia de Santa Margalida. Al llarg dels segles XVII i XVIII, i vinculat al creixement demogràfic i urbanístic del municipi, el temple s’anà reformant i ampliant. Es considera que la construcció finalitzà a les acaballes del segle XVIII. Amb la construcció finalitzada, les obres no acaben. I per mostra, un botó. La capella del Santíssim, capella del Sagrari o més comunament coneguda com capella Fonda es començà a edificar a finals del segle XIX, concretament el 1891. Les grans dimensions de la Capella afectaren considerablement la fesomia de l’edifici existent fins al moment. S’alçà en el lateral de l’església, cobrint l’antic portal d’accés lateral. Les contribucions de la comunitat no foren suficients per mantenir actives les obres de la capella Fonda i s’allargaren fins a principis dels anys 50 del segle XX.

MÉS ESGLÉSIES DE LA XARXA