ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT JAUME - PALMA

Exemple de model gòtic d’arquitectura religiosa

La Parròquia de Sant Jaume de Palma es troba situada al bell mig del centre històric de Ciutat, al carrer que pren el seu nom. És una de les esglésies més antigues de Palma, començada a construir a principis del segle XIV. Segons la tradició, el temple fou construït pels reis de Mallorca, a causa de la titularitat del sant del seu nom.

Com succeí a altres esglésies de Palma i d’altres municipis, de la petita església o capella que es construí al segle XIII, no en queden restes. L’edifici actual és fruit de les obres dutes a terme durant el segle XIV sota la direcció del mestre d’obres, Jordi Despujol. És un dels exemples més genuïns de l’estil gòtic, i esdevingué un model de construcció per a altres esglésies. La construcció s’allargà més de dos-cents anys, però es mantingueren fidels al model arquitectònic inicial. Durant el segle XVIII es dugueren a terme reformes i noves incorporacions, com és el cas de la capella Fonda, algunes capelles del presbiteri o el portal d’entrada (entre d’altres).

Patrimoni viu de Palma, conserva béns mobles destacats també en escultura i pintura. És el cas del Sant Crist que, segons la tradició, prové dels temps de la conquesta i a dia d’avui forma part de l’exposició permanent del Museu d’Art Sacre de Mallorca; o del magnífic exemple de Llit de la Mare de Déu, una de les millors obres de l’escultor Adrià Ferrà (conegut com l’Adrià) i peça cabdal de l’escultura religiosa neoclàssica de Mallorca.

MÉS ESGLÉSIES DE LA XARXA