Església Parroquial de Santa Margalida - Santa Margalida

El punt més alt de Santa Margalida

És coneguda la llegenda i la tradició que el dia exacte de la fundació de la parròquia fou el 8 de febrer de 1232. Tot i això, les primeres notes documentals de l’església de Santa Margalida daten del segle XIV, moment en què hi hagué un incendi al temple originari i es reconstruí el 1336. L’edificació devia ser molt senzilla, seguint el model de les esglésies de repoblament: de petites dimensions, una sola nau, arcs apuntats i coberta de fusta.

És al segle XVI quan es realitza una gran reforma del temple, construint-lo pràcticament de bell nou. És el bisbe Mons. Diego d’Arnedo en una visita pastoral el 1572 qui així ho indica: visitando totam ecclesiam que quasi de novo reedificatur. Es construïren quatre capelles, dues voltes, la trona i un portal. Les obres no acabaren aquí. Durant els segles XVII i XVIII se seguí ampliant l’església. De fet, és a finals del segle XVII quan es construeix l’actual portal major i la capçalera de l’església, dos canvis importants que canviarien la fisonomia del temple.

La parròquia de Santa Margalida destaca, entre d’altres, pel conjunt de retaules. Conserva el retaule gòtic de Santa Margalida, obra del mestre de Santa Margalida, un dels tres grans mestres de la pintura mallorquina de la segona meitat del segle XIV. El triomf del barroc arribà per a romandre-hi al segle XVII, i suposà un moment àlgid per a la producció artística. Es poden contemplar exemples de retaules barrocs a diferents capelles, com poden ser el de Sant Antoni, del Roser, el Major o el de Sant Josep.

MÉS ESGLÉSIES DE LA XARXA