Sant Crist de la Sang. L’Anunciació (Palma)

Parlar de la restauració del Sant Crist de la Sang és parlar de la restauració d’un símbol de devoció popular. Des de la segona meitat del segle XVI la imatge del Sant Crist surt en processó, motiu pel qual fou creada substituint una figura anterior. Una imatge de tipus devocional que també havia de respondre a necessitats processionals. Aquest fet explica la seva fàbrica: escorça de suro i de grans dimensions.

L’agressió humana que sofrí el Sant Crist l’any 2002 fou el principal factor de degradació de la figura. Altres causes afectaven també el seu estat de conservació: canvis d’ubicació (funció processional), desgast de la policromia pel contacte diari o el fum dels ciris.

La restauració del Crist de la Sang fou una intervenció delicada i laboriosa. L’escultura quedà parcialment esmicolada amb l’agressió, provocant la reintegració de les peces mil·limètriques al seu lloc. La naturalesa material, escorça d’alzina surera (popularment coneguda com a suro) i la tècnica constructiva tampoc no facilitaren la tasca. A través d’un curós estudi analític, radiogràfic i tècnic, es dugué a terme la restauració, que constà de: consolidació estructural, reintegració volumètrica i neteja, estucat i reintegració pictòrica.

Finalment, i seguint amb els criteris actuals de salvaguarda, s’adoptaren mesures de prevenció per tal de mantenir el bé i evitar-ne futures degradacions.

Aquestes tasques s’han dut a terme amb el suport del Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca