ESGLÉSIA PARROQUIAL DE LA TRANSFIGURACIÓ DEL SENYOR - ARTÀ

De Temple Gòtic a Parròquia Neogòtica

Si bé la primera església parroquial és la que encara es conserva actualment a Bellpuig, ben prest sorgí a l’ombra de l’Almudaina, actualment Sant Salvador, un segon temple que, amb la marxa dels monjos premonstratencs, esdevindria la parròquia. Inicialment existia una petita església gòtica de repoblament, fundada pel Bisbe Ramon de Torrella, al voltant de 1240. Del primer temple gòtic no s’han conservat restes, l’únic que se sap és que s’ubicava en el mateix lloc de la parròquia actual. El temple actual es començà a construir el 1573 i les reformes se succeïren pràcticament fins al segle XX. La façana principal és obra del reconegut mestre d’obres Bartomeu Ferrà i Perelló, qui estava immers en el corrent neogòtic de finals del segle XIX.

La capella Fonda del Roser fou començada a construir a finals del segle XVII, i destaca pel seu desenvolupament constructiu, amb capelles laterals pròpies i culminada amb una cúpula decorada amb columnes salomòniques, seguint el model iniciat a l’església conventual de Santa Catalina de Sena de Palma.

A banda de poder visitar el temple i tots els béns culturals custodiats en el seu interior, la parròquia d’Artà també permet la possibilitat de visitar un petit però valuós Museu Parroquial. S’hi conserven béns de diferent naturalesa: orfebreria, mobiliari litúrgic, pintura, escultura, entre d’altres.

MÉS ESGLÉSIES DE LA XARXA