Església Parroquial de la Mare de Déu de la Consolació - Porreres

Un temple barroc immens per a grans joies gòtiques

La carta de presentació de la parròquia de Porreres és, comunament, el seu cadirat gòtic, considerat una de les obres mestres de l’art medieval mallorquí. Es conserven dos trams del cadirat del cor que va encarregar el convent de Sant Francesc de Palma a l’artista d’origen barceloní Macià Bonafè, el 1447. Per diverses raons, durant el segle XVII el cor fou desmembrat i reubicat. Originàriament, estava format per seixanta-sis cadires, de les quals se’n conserven trenta-dues al cor de l’església de Sant Francesc de Palma i vint-i-dues en el cor de l’església parroquial de Porreres.

Però el temple va més enllà del seu cadirat. L’església parroquial de Porreres ha estat considerada la catedral de la part forana de Mallorca per les seves dimensions i per la seva riquesa artística. L’edifici es començà a construir el 1666 i va ser projectat pel mestre Oliver a instàncies del rector Gaspar Llompart i dels jurats de la Vila, a causa de l’augment de població. La nau única s’alça ampla i imponent, coberta per una volta inicialment de canó i peraltada arran de la reforma de final del segle XVIII. Vuit grans arcs sostinguts per pilastres divideixen les capelles laterals. La parròquia té una joia molt valuosa, una creu processional d’argent. Aquesta creu està considerada la peça d’orfebreria gòtica més ben treballada de les que hi ha a Mallorca; es deu a l’orfebre Antoni Oliva (1400).

MÉS ESGLÉSIES DE LA XARXA