Església Parroquial de Sant Julià - Campos

L’historicisme clàssic al servei de la parròquia

Al centre del municipi, s’hi emplaça la parròquia de Sant Julià. Un edifici imponent que fou construït la segona meitat del segle XIX, sota la direcció del rector Nadal Cabrer. La inspiració neorenaixentista de caire popular és ben clara a la façana principal, característica que la diferencia del model arquitectònic de les parròquies de Mallorca. El temple que es conserva actualment fou construït sobre l’antiga església de Campos, datada del segle XVI. De l’edificació del 1500, es conserva la capella de Santa Llucia i els Sants Metges, i els primers trams del campanar. El campanar va haver de reformar-se en diverses ocasions, al llarg dels segles XVII i XVIII, a causa dels esbucaments parcials que va patir.

En entrar-hi, sorprèn la lluminositat i claredat que s’endinsa per la galeria de vitralls que sustenten una gran volta amb cassetons estrellats. Aquesta lluminositat s’accentua pels murs blancs amb detalls daurats.

L’església custodia béns des de l’època medieval fins a l’actualitat. Retaules, escultures, pintures, peces d’orfebreria i tèxtil poden ser contemplats a l’interior de l’edifici i del seu museu parroquial.

MÉS ESGLÉSIES DE LA XARXA